vereniging Hendrick de Keyser

Architecten

Abraham van der Hart (1747-1820)

Abraham van der Hart (staand rechts)

Abraham van der Hart was een vooraanstaande architect in ons land aan het eind van de 18de eeuw; de patriottentijd en de regeerperiode van Lodewijk Napoleon. Hij ontwierp gebouwen en interieurs in de stijl van het neoclassicisme. De kwaliteit van zijn ontwerpen en de uitvoering daarvan behoren tot de absolute top in deze tijd in Holland.

Haarlem - Huis Barnaart - stucplafond

Als zoon en kleinzoon van een timmerman-makelaar had hij een achtergrond in de bouwpraktijk. Hij kreeg al op dertigjarige leeftijd als stadsbouwmeester de leiding van ‘publieke werken' in Amsterdam. Zo werden naar zijn ontwerp het Nieuwe Werkhuis en het Maagdenhuis gebouwd. Naast dit publieke ambt ondernam Van der Hart ook particuliere opdrachten. Van der Hart had geen academische opleiding doorlopen. Toch was hij zeer goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de internationale architectuur en interieurkunst. Uit zijn boekenbezit blijkt een brede interesse voor Europese neoclassicistische architectuur en zijn werk vertoont invloed uit Frankrijk, Italië en Engeland.

Haarlem - Hodshon Huis (foto Henk Snaterse)

Van der Hart was nauw betrokken bij de uitvoering van zijn ontwerpen. Hij voerde de directie namens de opdrachtgever, stelde bestekken op en leverde ontwerp- en detailtekeningen voor het interieur. Rond de eeuwwisseling ondernam hij een serie particuliere opdrachten waarvan de huizen Hodshon en Barnaart in Haarlem de bekendste zijn. Hierbij werden alle registers opengetrokken door decorateurs uit Amsterdam en Haarlem. Fraai stucwerk, betimmeringen, houtsnijwerk, schoorsteenmantels en spiegels, zijn in beide huizen vrijwel ongeschonden bewaard gebleven. De ontvangstvertrekken hebben steeds een geheel eigen sfeer, met sterk verschillende kleuren, materialen en ornamenten.

Haarlem - Blauwe Zaal Hodshon Huis (foto Henk Snaterse)

Het Hodshon Huis (1794-1795), gelegen aan het Spaarne, kreeg onder andere een ‘Etrurische' salon, een Rode Kamer en een Blauwe Kamer, waarvan de wanden in Wedgwood-stijl zijn gedecoreerd.

Haarlem - Huis Barnaart (foto Margareta Svensson)

Huis Barnaart werd enkele jaren later gebouwd (1804-1808). Het huis, sinds 2002 in het bezit van de Vereniging, heeft een empire interieur, één van de vroegste voorbeelden van deze stijl in ons land. Hoogtepunten zijn een ‘Etrurische' kamer, met motieven ontleend aan de Griekse oudheid, een Gouden salon met kostbare wandbespanningen en een eetzaal waarvan de wanden werden uitgevoerd in imitatiemarmer.

Haarlem - Huis Barnaart (foto Margareta Svensson)