vereniging Hendrick de Keyser

Bouwstijlen

Expressionisme, Amsterdamse School en art deco

De Amsterdamse School (ca 1910-1925), de meest bekende uiting van het expressionisme in ons land, bouwde voort en was tegelijk een ‘anti beweging' op het rationalisme van Berlage. Men streefde naar vernieuwing, dynamiek en individuele virtuositeit. Architecten als Michel de Klerk, Piet Kramer en J.M. van der Mey bouwden vooral voor woningbouwverenigingen, scholen en welgestelde particulieren.

In plaats van rationaliteit kwam onconventionele romantiek en speelsheid. Kenmerkend zijn plastische bouwvolumes, decoratieve baksteenverbanden, ornamenteel beeldhouwwerk, accenten bij deuren, vensters, portieken en hoeken en vooral de horizontale geleding met lange vensterstroken. Daken werden expressief vormgegeven, gedekt met dakpannen of riet.
In de loop van de jaren twintig is er sprake van een verstrakking, onder invloed van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright en de art deco. Kenmerkend zijn lage en brede gevels met nadruk op blokvormen, grote dakoverstekken en luifels. De gebouwen van W.M. Dudok zijn hiervan een voorbeeld.

Den Haag - Beeklaan 303

De art deco (ca 1920-1935) is een algemene benaming voor de internationale eclectische decoratieve stroming die in de jaren twintig in de toegepaste kunsten, met name in de luxe industrie, tot ontwikkeling kwam. De naam is ontleend aan grote expositie van decoratieve kunsten in Parijs in 1925. Kenmerkend zijn de geometrische vormen, kostbare materialen, polychrome ornamenten, kleurig geglazuurde tegeltableaus, spiegels, glas en elektrisch licht. In ons land kwam de art deco tot een hoogtepunt in de Haagse wooncultuur. De Vereniging bezit in Den Haag een winkel van de firma De Gruyter, een uniek voorbeeld van de Haagse art deco stijl.

Den Haag - Beeklaan 303 (foto Peter Sprangers)