vereniging Hendrick de Keyser

Nalaten bij testament

Nalaten bij testament

Nalaten aan de Vereniging kan net als schenken, ook in verschillende vormen. U kunt een bedrag nalaten aan een door u gekozen pand, object (roerend goed) of een publieke toegankelijkheid garanderen van één of meer panden.

Door Vereniging Hendrick de Keyser in uw testament op te nemen, zorgt u ervoor dat architectonisch erfgoed ook voor generaties na ons behouden blijft. U kunt kiezen tussen een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt de Vereniging een erfdeel (een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap). Met een legaat laat u een geldbedrag, een pand of een object (roerend goed) na.

Bolsward-Kleine Dijlakker 17

Voor het zo goed mogelijk realiseren van uw wensen adviseren wij u altijd vooraf contact te zoeken met de Vereniging. U kunt immers als u dat wilt bepalen wat er met het pand moet gebeuren (hoe het wordt gebruikt, door wie en met welke functie).

Sinds 1 januari 2008 is Vereniging Hendrick de Keyser door het Ministerie van Financiën aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voorts is de Vereniging gecertificeerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Vereniging Hendrick de Keyser is geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfrecht. Dat betekent dat er geen belasting is verschuldigd over schenkingen, erfstellingen en legaten.

Uw bijdrage kan in de vorm van een lijfrente volledig aftrekbaar zijn. Wij maken desgewenst kosteloos de akte voor u op.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met mw. A. Ahmed 020-5210634.

CBF

 
ANBI