vereniging Hendrick de Keyser

Restauratie expertise

Verantwoording

De Vereniging heeft veel expertise opgebouwd met het doen van restauraties. Kenmerkend is dat daarbij zeer zorgvuldig wordt gewerkt. Oude indelingen en interieurs worden gerespecteerd en hersteld en moderne aanpassingen zijn zeer terughoudend. Uitgangspunt is dat de historische en architectonische waarde van een gebouw belangrijker is dan de eventuele huuropbrengst.

Restauratie Vierpolders

Het restaureren zelf gebeurt met grote zorgvuldigheid. Het werk wordt opgesplitst in fasen, in een binnen- en een buitenrestauratie, en uitgevoerd door vakmensen met ervaring met historische bouwmaterialen en technieken. De restauratiewerkzaamheden worden gepland, gedocumenteerd en verantwoord in publicaties, zoals de boekreeks Huizen in Nederland. De Vereniging kan terugvallen op een eigen team van architecten, bouwkundig tekenaars, kunsthistorici en bouwkundig opzichters. Waar nodig, wordt externe deskundigheid ingeroepen.

Den Bosch - Hinthamerstraat 138 - restauratie plafond (foto Willem Coolen)

Als voorbereiding op een restauratie wordt onderzoek gedaan in archieven en ter plaatse. In archieven is vaak terug te vinden wie in een huis woonde - een koopman, bierbrouwer of handwerksman - of welke verbouwingen plaats hebben gevonden.

Restauratie Blauwe Kamer Nijenburg

Het gebouw zelf bezit vaak 'bouwkundige geheimen', die pas bij de restauratie zichtbaar worden. Specialistisch kleuronderzoek naar verfresten geeft steeds vaker inzicht in hoe een huis of interieur er vroeger uitzag. Niet zelden worden tijdens restauraties bijzondere vondsten gedaan. Oude houtskeletten komen tevoorschijn, restanten van de interieurafwerking worden gevonden, of een kluis blijkt verstopt onder een latere vloer. 'Dendrochronologisch' onderzoek kan helpen de ouderdom van een houtconstructie te bepalen. 

Alleen door een grondige voorbereiding is het mogelijk een restauratieplan op te stellen dat recht doet aan de geschiedenis van een historisch gebouw.