vereniging Hendrick de Keyser

Huis Naalden

Bakpers 9
Best

 • Provincie:

  Noord-Brabant

 • Bouwjaar:

  1982

 • Jaar van verwerving:

  2012

 • Bijzonderheden:

  Een 'proeve van architectonische ruimte'

 • Architect:

  Dom Hans van der Laan

 • Bouwstijl:

  Bossche School

 • Gebouwtype:

  Woonhuis

Verworven met steun BankGiro Loterij

 • Beluister een audio-opname over dit pand >>

Over het pand

Best - Huis Naalden - foto Arjan Bronkhorst

Huis Naalden, ontworpen en gebouwd in 1978-1982, is één van de topmonumenten van de ‘Bossche School'-architectuur uit de tweede helft van de 20ste eeuw, een stroming in de Nederlandse architectuur die ook internationaal erkenning heeft gekregen.

Best - Huis Naalden - foto Arjan Bronkhorst

Het huis werd ontworpen door Dom Hans van der Laan (1904-1991), grondlegger van de Bossche School. De pater-architect Dom Hans van der Laan heeft een klein, maar prachtig oeuvre nagelaten. Het huis in Best is zijn enige woonhuis in Nederland.

Best - Huis Naalden - foto Arjan Bronkhorst

Huis Naalden werd ontworpen kort nadat pater Van der Laan zijn architectuurtheorie ‘De Architectonische Ruimte' had gepubliceerd. Het ontwerp is een statement van Van der Laan over hoe een woonhuis gebouwd zou moeten worden en van zijn opvattingen over maat, vorm en ruimte op basis van het 'plastische getal'. Van der Laan noemde het ontwerp ‘een proeve van architectonische ruimte'.

Best - Huis Naalden (foto Arjan Bronkhorst)

Huis Naalden breekt geheel met de Nederlandse woonhuistypologie. Het is gebouwd als een compositie van volumes rondom een binnenhof. Het bestaat uit vier bouwdelen: een zaal (woonkamer), een langsvleugel (slaapkamers, keuken en sanitaire voorzieningen), een open galerij (die tevens als garage dienst kan doen) en een tuinmuur. Samen vormen ze de besloten binnenhof. In een fonteintje in de gang staat de inscriptie ‘het buiten in de ban van het binnen', een bondige typering van het huis.

Voor meer informatie zie Jaarverslag Vereniging Hendrick de Keyser 94, pp. 11-12.

Best - Huis Naalden (foto Vereniging Hendrick de Keyser)