vereniging Hendrick de Keyser

Beeckestijn

Rijksweg 136
Velsen-Zuid (gem. Velsen)

 • Provincie:

  Noord-Holland

 • Bouwjaar:

  17de eeuw, 18de eeuw

 • Jaar van verwerving:

  2007

 • Restauratiejaar:

  2010

 • Bijzonderheden:

  18de-eeuwse buitenplaats met historisch belangrijke tuinen

 • Architect:

  Ignatius van Logteren

 • Bouwstijl:

  Lodewijk XIV

 • Gebouwtype:

  Buitenplaats

Verworven met steun Louisa van der Velden Stichting en BankGiro Loterij.

Over het pand

Beeckestijn is een 18de-eeuws landgoed van grote allure, een prachtig voorbeeld van de cultuur van de Hollandse buitenplaats. Het is één van de weinige in zijn geheel bewaard gebleven grote buitens die aan de duinrand in Kennemerland werden gesticht als zomerverblijven van Amsterdamse regenten.

Velsen - Beeckestijn

De huidige buitenplaats is ontstaan uit een 17de-eeuwse hofstede. Sinds het begin van de 17de eeuw heeft de buitenplaats minstens zes verbouwingen en uitbreidingen ondergaan. Dit gebeurde in opdracht van Amsterdamse regentenfamilies Corver, Trip en Boreel.

Velsen - Beeckestijn

Een grote uitbreiding en verfraaiing vond plaats tussen 1716 en 1721 in opdracht van het echtpaar Jan Trip jr. en Petronella van Hoorn. Bij deze modernisering waren vooraanstaande Amsterdamse vaklieden betrokken zoals de aannemer Jan van der Streng en de steenhouwer Anthony Turck. Het ontwerp was mogelijk van Ignatius van Logteren van wiens hand in ieder geval het stucwerk in het interieur is.

Velsen - Beeckestijn

De 17de-eeuwse voorgevel werd vervangen door een Lodewijk-XIV pronkgevel, met geblokte pilasters, rijke ingangsversieringen en gevelbekroning met wijzerplaat. De wapenschilden van de opdrachtgevers werden in het midden van de voorgevel geplaatst.

Velsen - Beeckestijn

Van groot cultuurhistorisch belang zijn de tuinen en het park, ontworpen in nauwe samenhang met het huis: een geometrische aanleg die in oorsprong nog dateert uit de 17de eeuw en een ‘romantische' aanleg uit de 18de eeuw. Samen vormen ze één van de belangrijkste historische tuinen van ons land. De geometrische tuin werd verrijkt met een waterbassin.

Velsen - Beeckestijn

Eigenaar Jacob Boreel liet het huis in 1755 verder vergroten en het achterpark aanleggen. De nieuwe aanleg werd ontworpen door Johann Georg Michael (1738-1800). Michael was een van de leidende tuinarchitecten in deze tijd. Hij experimenteerde, onder Duitse en Engelse invloed, in het achterste deel met de aanleg van een landschapstuin. De tuinen werden voorzien van kronkelpaden, bloemdragende heesters, waterpartijen, weiden en romantische bouwsels. Waarschijnlijk gaat het om de eerste ‘landschapstuin' in ons land.

Velsen - Beeckestijn

Beeckestijn bleef ruim twee eeuwen in handen van de familie Boreel, totdat het in 1952 door de gemeente Velsen werd gekocht. Het huis werd in de oorlog ernstig aangetast. Het was onbewoonbaar en belangrijke interieurdelen verdwenen. Sindsdien is het huis met geld van particuliere instanties, fondsen, gemeente, provincie, rijk en de Europese Gemeenschap gerestaureerd. Op de buitenplaats is nu het Podium voor Tuin- en LandschapsCultuur gevestigd. Voor meer informatie over het podium en de activiteiten op Beeckestijn zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Voor meer informatie over het gebouw zie Jaarverslag Vereniging Hendrick de Keyser 89 (2007), pp. 14-16.