CBF keurmerk voor Goede Doelen

Vereniging Hendrick de Keyser is gecertificeerd met het keur voor Goede Doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

 

CBF Keur voor goede doelen

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek.

Als u het CBF-Keur ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de strenge beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondsenwerving besteed mag worden. Verder moet het bestuur uit onafhankelijke personen bestaan. Voor een helder inzicht in de financiële gegevens moet elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag opstellen. Het keurmerk wordt voor een periode van drie jaar afgegeven. Tussentijds worden er controles uitgevoerd.

Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen:

Centraal Bureau Fondsenwerving
telefoon 020-4170003
www.cbf.nl

Vereniging Hendrick de Keyser onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen, volgt de Richtlijn 650, de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen en hanteert de Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik.

Bekijk hier het CBF Erkenningspaspoort van de Vereniging.