ANBI

Vereniging Hendrick de Keyser staat geregisteerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Geregistreerd als ANBI

Vereniging Hendrick de Keyser staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Met ingang van 1 januari 2014 is iedere ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken. U vindt deze informatie op onze website en hieronder:

Naam:
Vereniging Hendrick de Keyser

RSIN / fiscaal nummer:
001038709

Doelstelling:
Vereniging Hendrick de Keyser heeft tot doel het behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland. 

Contactgegevens:
Vereniging Hendrick de Keyser
Herengracht 172
1016 BP Amsterdam
020-5210630

Bestuurssamenstelling:
H.J.M. van den Eerenbeemt, voorzitter
mw. P.H.M. Hofsté, penningmeester
J.B.H. de Haan, secretaris
A.F.W. Bosman  
K.A. Ottenheym  
mw. E.M. van der Pol  

Beleidsplan:
Beleid lange termijn periode 2018 - 2022

Beloningsbeleid:
De leden van het Bestuur ontvangen geen vergoeding. De vergoeding voor de Directie is in lijn met de richtlijnen die de Commissie Wijffels (Code Goed Bestuur) heeft opgesteld. Voor het beloningsbeleid wordt hier verwezen naar het Jaarverslag 2015 en de Jaarrekening 2015. 

Statuten van de Vereniging:
Laatste gewijzigde Statuten 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording:
Jaarrekening 2017