Bouwkundige termen, op alfabetische volgorde

Glossarium

Voor een gedetailleerd en geïllustreerd overzicht van bouwkundige termen zie: E.J. Haslinhuis en H. Janse, Bouwkundige termen, verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie, Leiden 2001.

A - G

 • Architraaf: onderste lijst van klassiek 'hoofdgestel'. Ook lijst rond een deur.
 • Attiek: verhoging van een gevel boven de kroonlijst waardoor het dak grotendeels uit het zicht blijft.
 • Balklaag: rij balken die een vloer dragen.
 • Bedstede: getimmerde slaapplaats, afgescheiden van een vertrek.
 • Boezem: rookvangend deel van schoorsteen of schouw, vaak bekleed met een 'schoorsteenmantel'.
 • Bordes: platform bovenaan een trap of tussen de treden.
 • Borstwering: opstaand deel van een muur boven de vloer.
 • Bovenlicht: venster boven een deur waardoor licht de gang in valt. Soms voorzien van een snijraam.
 • Enkelvoudige balklaag: dragende balkconstructie die uit dicht bij elkaar liggende balken bestaat waarop rechtstreeks de vloerdelen rusten.
 • Festoen: in steen gehouwen decoratieve slinger van bladeren, bloemen en vruchten.
 • Fries: brede lijst, onderdeel van het hoofdgestel tussen 'architraaf' en 'kroonlijst.
 • Fronton: driehoekige of gebogen bekroning van een gevel of venster.
 • Gebint: samenstel van stijlen, balk en korbelen dat dakconstructie ondersteunt.
 • Gek (of kwibus): met de wind meedraaiende kap op een schoorsteen. Van hout of metaal.
 • Gording: horizontale draagbalk tegen de schuinte van de kap.

H - K

 • Halfzuil: halve zuil tegen een gevel.
 • Insteekverdieping: vertrek in het voorhuis, tussen begane grond en eerste verdieping.
 • Kalf: vaste horizontale balk tussen deur en bovenlicht of tussen onderste en bovenste raam in een venster.
 • Kapiteel: bovenste onderdeel van een klassieke zuil of pilaster.
 • Keulse goot: goot die het regenwater binnendoor over de zolder naar een buitengoot voert.
 • Keur: stedelijke bouwverordening.
 • Kinderbinten: dunne balkjes die op een 'moerbalk' liggen en vloerdelen ondersteunen.
 • Klauwstuk: gebeeldhouwd element aan weerszijden van een geveltop.
 • Klezoor: kwart deel van een baksteen, toegepast in 17de en vroeg 18de-eeuws metselwerk.
 • Kolossale orde: klassieke 'zuilen' of 'pilasters' die doorlopen over meer dan één verdieping.
 • Kop: breedte van baksteen.
 • Korbeel: onderdeel van een houtconstructie, tussen staande stijl en liggende balk.
 • Kozijn: houten omlijsting van een venster, waarin de ramen zijn bevestigd.
 • Kroonlijst: bovenste vooruitspringende lijst van een klassiek 'hoofdgestel'. Soms voorzien van blokjes of tanden.
 • Kruiskozijn: kozijn dat met vast kalf en middenstijl in vier delen is verdeeld.

M - R

 • Moerbalk: zware balk die 'kinderbinten' draagt.
 • Neut: houten of stenen blokje, waarop een kozijn of muurstijl rust.
 • Nok: snijlijn van twee vlakken op een dak.
 • Nokvorst: dakpan op de nok van een dak.
 • Pen en gat: houtverbinding waarbij een houten nagel (de pen) in een gat wordt geslagen.
 • Pilaster: vlakke, gestileerde zuil tegen een gevel. Voorzien van basement en 'kapiteel'.
 • Pinakel: decoratief gotisch element in de vorm van een torentje.
 • Pothuis: uitbouw op de stoep van een huis op souterrain niveau. Vaak bestemd voor een keuken of werkplaatsje.
 • Pui: onderste deel van een gevel.
 • Puibalk: dragende balk boven de pui.
 • Regel: horizontaal balkje tussen twee stijlen.
 • Risaliet: vooruitspringend deel van de gevel (in het midden of op de hoeken).
 • Rollaag: gemetselde stenen op hun kant, meestal onderdeel van een geveltop.

S - Z

 • Schoorsteenmantel: betimmering van de 'boezem' van een schoorsteen.
 • Schouw: stookplaats, waarboven een schoorsteen is aangebracht.
 • Schuifvenster: venstertype met een omhoog schuivend raam in een kozijn. Vanaf de late 17de eeuw toegepast.
 • Secreet (of gemak): eenvoudig toilet zonder waterspoeling.
 • Sleutelstuk: horizontaal stuk hout dat verbonden met een muurstijl en korbeel een balk ondersteunt.
 • Snijraam: decoratief raam in een venster boven een deur.
 • Spant: samenstel van stijlen, balken en schoren dat de onderdeel van een kap draagt.
 • Speklaag: natuurstenen band in het metselwerk.
 • Sporen: dunne balken die de daklatten en het dakbeschot draagt.
 • Spreidsel: zeer dun eikenhout dat over de 'kinderbalken' ligt.
 • Stijl: verticale balk, onderdeel van een houtconstructie.
 • Strek: lengte van baksteen
 • Stucwerk: decoratief pleisterwerk.
 • Timpaan: verdiept liggend veld, vaak gevuld met beeldhouwwerk, in een fronton.
 • Vlucht ('op vlucht bouwen'): vooroverhellen van een gevel.
 • Voluut: krulvormig ornament.
 • Waterlijst: horizontale gemetselde lijst, waardoor water buiten de het gevelvlak laat druipen.
 • Zakgoot: goot tussen twee dakvlakken of tussen een dakvlak en een muur.
 • Zuilenorde: een van de klassieke zuilenvormen: Toscaans, Dorisch, Ionisch, Korinthisch of Composiet. Elke zuilenorde heeft een eigen basement-, zuil en kapiteelvorm, verhoudingen en lijstwerk.