Wanneer vindt er groot onderhoud aan mijn pand plaats?

Met enige regelmaat voeren wij bij onze panden groot onderhoud uit, zoals het buitenschilderwerk. De afdeling Instandhouding van de Vereniging is hier verantwoordelijk. Inspectieopzichters van de Vereniging komen in principe jaarlijks of tweejaarlijks bij u langs om de staat van het casco te inspecteren, zoals het metselwerk, voegwerk, buitenschilderwerk, ramen, deuren, de funderingsconstructie en het dak. Meestal moeten zij ook in de woning zijn om hun inspectie uit te kunnen voeren. In dat geval zullen zij tijdig contact met u opnemen om een afspraak te maken. Op basis van het inspectierapport wordt een meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

Uw inspectieopzichter kan u informeren over de planning van de noodzakelijke werkzaamheden. Wanneer er werkzaamheden aan uw pand plaats moeten vinden wordt u tijdig op de hoogte gesteld. U kunt geen bezwaar aantekenen tegen het uitvoeren van deze werkzaamheden. Uiteraard zullen wij deze wel zo inplannen dat u er zo min mogelijk overlast van heeft, maar enige overlast is helaas niet altijd te vermijden: zo zijn schilders gebonden aan mooi weer, waardoor u juist in de lente of de zomer een steiger voor de deur kunt hebben staan.

Ook de huurconsulenten van de afdeling Huurzaken stellen per pand een meerjarenonderhoudsplan op met betrekking tot onder andere installaties, keukens en badkamers in de verschillende panden.