Informatie voor huurkandidaten

Meer informatie over het huren van een woning of bedrijfsruimte

Mag ik huisdieren houden in het gehuurde?

Nee, het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vereniging niet toegestaan huisdieren te houden in uw woning. Of wij toestemming verlenen is onder andere afhankelijk van de kwetsbaarheid van (het interieur van) de woning.

Mochten huisdieren worden toegestaan dan dient u eventuele beschadiging van interieurdelen op uw kosten te laten herstellen. Bij beƫindiging van de huur dient het pand op uw kosten op professionele wijze gereinigd te worden en te worden ontdaan van onder meer de geur.