Informatie voor huurkandidaten

Meer informatie over het huren van een woning of bedrijfsruimte

Mag ik de woning (onder)verhuren?

Nee, zoals in uw huurovereenkomst staat omschreven is het niet toegestaan om uw woning zonder schriftelijke toestemming van de Vereniging (gedeeltelijk) onder te verhuren. Hieronder valt tevens het aanbieden van (een deel van de woonruimte) op basis van short stay verhuur (Airbnb, B&B, et cetera) U dient het gehuurde zelf als woning en als hoofdverblijf te gebruiken.