Informatie voor huurkandidaten

Meer informatie over het huren van een woning of bedrijfsruimte

Mag ik de tuin van mijn woning veranderen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin, waaronder het snoeien van bomen, struiken en hagen. In een enkel geval zorgt de Vereniging voor het snoeien van hoge bomen. In dat geval zijn hier afspraken over gemaakt in uw huurovereenkomst.

Een terras of tegelpad mag u in principe vergroten of aanpassen, eveneens in overleg met de Vereniging. De kosten voor aanleg ervan komen voor uw rekening.

Wilt u ons op de hoogte stellen wanneer u plannen heeft om uw tuin of de erfafscheiding aan te passen? Houdt u er rekening mee dat investeringen die door de huurder worden gedaan in de tuin niet worden vergoed bij een verhuizing, tenzij vooraf schriftelijk anders is afgesproken met de Vereniging.