Hoe voorkom ik hoge stookkosten?

Veel panden van Vereniging Hendrick de Keyser zijn niet of nauwelijks geïsoleerd. Het isoleren van monumenten is in veel gevallen moeilijk, soms onmogelijk en vaak onwenselijk, omdat de toepassing van isolatie ernstig afbreuk kan doen aan het karakter en de bouwkundige en bouwfysische staat van het monument. Bij restauratieprojecten bekijkt de Vereniging nauwkeurig welke maatregelen mogelijk zijn: zo is gevelisolatie vrijwel nooit mogelijk, maar worden er wél regelmatig kapconstructies, zoldervoeren en/of kelderplafonds geïsoleerd. Ook gedeeltelijke kierdichting bij ramen werkt goed.

De Vereniging is zich bewust van de consequenties die de vaak matige fysieke isolatie heeft voor haar huurders wanneer het gaat om comfort en stookkosten. Maar toch zijn er ook eenvoudige maatregelen die u als huurder kunt treffen om hoge stookkosten tegen te gaan. Deze maatregelen hebben betrekking op het binnenhouden van warmte, het voorkomen van tocht en de omgang met installaties. Ook de manier waarop u uw pand gebruikt kan bijdragen aan het verlagen van de stookkosten.