De waterdruk in de centrale-verwarmingsketel is (te) laag. Hoe vul ik de cv-ketel bij?

Wanneer de waterdruk in de verwarmingsinstallatie onder de 1 à 1,2 bar is gezakt dient u de cv-ketel bij te vullen. Gevolg van een lage waterdruk is bijvoorbeeld dat u geen warm water meer heeft. U kunt de waterdruk in de ketel controleren aan de hand van de manometer op of nabij de cv-ketel. Wanneer de zwarte wijzer, die de waterdruk aangeeft, is gezakt onder de rode wijzer is de druk in de verwarmingsinstallatie te laag. Het kan zijn dat uw ketel beschikt over een digitaal display. Raadpleeg vóór u de cv-ketel bijvult altijd de gebruikshandleiding en volg de aanwijzingen op.