Ik heb een (nieuwe) scheur ontdekt in de buitengevel of in de constructie, of een bestaande scheur is groter geworden. Wat nu?

Scheuren kunnen het gevolg zijn van zettingen in de ondergrond en de fundering, bouwkundige of materiaaltechnische problemen of veranderingen in de directe omgeving van het gebouw, zoals wijzigingen in de grondwaterstand of trillingen door bouwwerkzaamheden of verkeer. Ook overbelasting van het gebouw kan schade veroorzaken.

Kwetsbare plekken in de buitengevel en de constructie vormen de aansluitingen tussen bouwdelen uit verschillende bouwfases, metselwerk boven gevelopeningen, en aan- of uitbouwen aan het gebouw, zoals pothuisjes en erkers. Scheuren zijn vaak te vinden in houten constructies, zoals vloerbalken en dakspanten. Soms zijn deze scheuren, met name in houten balken, erg fors. Toch hoeft dit lang niet altijd te betekenen dat de constructie zijn draagkracht en stabiliteit heeft verloren.

Wanneer een scheur wordt ontdekt in de constructie of het metselwerk van uw pand is het van belang om te bepalen of de scheur nieuw is of al enige tijd aanwezig, en of de schade stabiel of instabiel is. Als de scheur vervuild is op het breukvlak, bestaat de kans dat de scheur al enige tijd aanwezig is. De inspectie-opzichters van de Vereniging monitoren panden met ernstige scheurvorming om de stabiliteit van de constructie te controleren. Heeft u het idee dat er plotseling nieuwe scheuren ontstaan in uw pand, of dat bestaande scheuren groter worden? Neem dan contact op met de Vereniging, op werkdagen telefonisch tussen 9:00 en 12:00 via 020 521 0640, of via huren@hendrickdekeyser.nl.