Nieuwe Bogerdstraat 16
4301 CX Zierikzee
Bijzonderheden:
Provincie:Zeeland
Bouwjaar:1625
Jaar van verwerving:1964
Restauratiejaar:1969
Architect:
Bouwstijl:renaissance
Gebouwtype:
Zierikzee Nieuwe Bogerdstraat 16 1
Zierikzee Nieuwe Bogerdstraat 16 1

De Nieuwe Bogerdstraat vormt in Zierikzee de verbinding tussen de Oude Haven en de Nieuwe Haven, die rond 1600 werd gegraven als nieuwe verbinding met de Oosterschelde. De perceelgrootte in deze straat was van een minimale breedte, 3,7 meter, of wel één Schouwse Roede. Ook het huis op nummer 16 heeft deze breedte.

Het huis heeft een trapgevel die dateert uit 1625. Tijdens de restauratie van 1969 werden de oorspronkelijke 17de-eeuwse ramen met kruiskozijnen en bovenlichten gereconstrueerd. In het huis zijn de balklagen teruggebracht. Hiervan was voor de restauratie nog één muurstijl met korbeel bewaard gebleven. Dit korbeel is van het gebombeerde type, dat vooral in Holland voorkwam. Dit exemplaar uit Zierikzee is één van de meest zuidelijk gevonden voorbeelden van een dergelijk korbeel. 

Voor meer informatie zie Huizen in Nederland, deel III Zeeland en Zuid-Holland, pp. 246-247.