Munnickenveld 2
1621 HM Hoorn
Bijzonderheden:
Provincie:Noord-Holland
Bouwjaar:1593
Jaar van verwerving:1921
Restauratiejaar:1947
Architect:
Bouwstijl:renaissance
Gebouwtype:

Hoorn, Munnickenveld 2

Hoorn Munnickenveld 2
Hoorn Munnickenveld 2

Het Munnickenveld is een klein grachtje aan de noordzijde van de stad. Oorspronkelijk lagen hier kloosterterreinen. Toen het bezit van de kloosters in handen van de stad kwam, werd het grachtje gegraven. Mogelijk is dit huis een restant van de oudste bebouwing van de gracht.

In 1945 brandde het huis geheel uit. Het is daarna zorgvuldig herbouwd. De huidige trapgevel kwam in plaats van een eenvoudige puntgevel. De kapconstructie bleek na de brand een bijzondere te zijn geweest; het leek zonder tussenbalkgebint bedoeld te zijn voor een rieten bedekking. Voor een pannendak zou het normaal gesproken niet sterk genoeg zijn geweest.

Het huis is in de huidige toestand verdeeld in een voorhuis en een woonkamer. Rechtsachter is de keuken met een plaatsje ernaast. Over de oude indeling zijn weinig gegevens bekend maar waarschijnlijk lag de keuken verdiept met een opkamer erboven.

Voor meer informatie zie Huizen in Nederland, deel I Friesland en Noord-Holland, pp. 274-275.