De Croon

Mient 31
1811 NB Alkmaar
Bijzonderheden:
Provincie:Noord-Holland
Bouwjaar:1546
Jaar van verwerving:1925
Restauratiejaar:1926,1968
Architect:
Bouwstijl:renaissance
Gebouwtype:woonhuis/winkel

Alkmaar, Mient 31

Alkmaar Mient 31 2
Alkmaar Mient 31 2

Het huis ligt aan de Mient, een overkluisde gracht waar markt werd gehouden. Het ontleent zijn naam aan de keizerskroon van Karel V, in het fries van de gevel. De wapens van Hoorn en Alkmaar verwijzen naar de geboortestad en woonplaats van Jacob Coren, die opdracht gaf tot de bouw.

Het huis heeft een van de vroegste gevels in de stijl van de Renaissance in ons land. Kenmerkend zijn de grote geveltrappen, de gemetselde pilastertjes, de slanke frontons boven de vensters en de fantasierijke saters, maskers en leuwenkoppen in de friezen. De gevel heeft een prachtig, oorspronkelijk sieranker.

De hoofdconstructie van het huis stamt nog uit het midden van de 16de eeuw. Op de verdieping is een houtskelet met moer- en kinderbinten bewaard.

669
669

In 1759 werd het huis gemoderniseerd en uitgebreid met een achterhuis dat echter in de 19de eeuw al weer grotendeels werd afgebroken. Uit de 18de eeuw resteren onder andere een met marmer ingelegde schouw in de voorkamer en een schouw en betimmering in Lodewijk XV-stijl in de achterkamer.

Voor meer informatie zie Huizen in Nederland, deel I Friesland en Noord-Holland, pp. 208-214.