Groenmarkt 7
7201 HW Zutphen
Bijzonderheden:
Provincie:Gelderland
Bouwjaar:1650
Jaar van verwerving:1988
Restauratiejaar:
Architect:
Bouwstijl:renaissance
Gebouwtype:

Zutphen, Groenmarkt 7

De Groenmarkt ligt aan de grens van het oudste deel van Zutphen. Hier bevond zich een gracht die in de 13de eeuw binnen de stadsmuren kwam te liggen en vanaf de 14de eeuw werd gedempt en bebouwd. Bekend is, dat zich op nummer 5, 6 en 7 in 1395 al drie huizen bevonden. Nummer 7 en 9 hebben een gezamenlijke gevel waarop het jaartal 1631 is vermeld. Vermoedelijk zijn beide panden in dit jaar volledig vernieuwd. Nummer 5 is waarschijnlijk reeds in 1629 vernieuwd.

De panden Groenmarkt 7 en 9 werden voorzien van één gevel met twee toppen. Vanaf 1819 moderniseerde toenmalige eigenaar beurtschipper Goosens het pand gedeeltelijk. De raamindeling werd gewijzigd en de gevel kreeg een houten winkelpui. Ook werd de topgevel hierbij gesloopt. In 1937 maakte architect A.A. Kok een restauratieplan voor de panden op nummer 5, 7 en 9. De 17de-eeuwse gevel van nummer 5 werd hierbij hersteld. Nummer 7 kreeg bij een restauratie in 1970 de oude topgevel terug.

Voor meer informatie zie Huizen in Nederland, deel IV Utrecht, Noord-Brabant en de oostelijke provincies, pp. 319-324.