Hinderham 15
Hinderham 15

17e eeuws complex in Nederhorst den Berg

Recentelijk verwierven wij deze bijzondere bakkerij annex veehouderij in Noord-Holland. Het kleine complex dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw. In het voorhuis was ooit de bakkerswinkel en een onderkelderde opkamer met bedsteden. Aan de achterzijde ligt de binnenkamer en keuken met bakoven. Graan en meel werd op de zolder opgeslagen. In 1735 werd een zomerhuisje tegen het huis aangebouwd dat lang dienst heeft gedaan als woonhuis van de bakker.

Een schuur voor wagens en een rijtuig en een arbeiderswoning horen ook bij het complex dat ooit onderdeel was van het buitenplaatsje Damvecht.

Na 1870 werd er geen brood meer gebakken maar vee gehouden. 

 

6. Vroeg ontwerp van de Amsterdamse School Collectie Het Nieuwe Instituut Rotterdam

Woonhuis te Uithoorn naar ontwerp Michel de Klerk

Onlangs verwierven wij dankzij de BankGiro Loterij een bijzonder woonhuis van de bekende Amsterdamse School ontwerper Michel de Klerk. Een gebouw uit deze belangrijke stijlperiode ontbrak tot nu toe in de collectie van de Vereniging.

Het huis in Uithoorn is het eerste woonhuisontwerp van zijn hand dat daadwerkelijk is uitgevoerd. Door leegstand, vandalisme en brand verkeert het huis in slechte staat. Het werd aangeboden ter afbraak, als ‘buitenkans’ voor nieuwbouw.
Erfgoedvereniging Heemschut kwam het op het spoor, voerde actie en sprak haar zorgen uit over het verlies van dit karakteristieke pand. Met de aankoop en toekomstige restauratie blijft het huis behouden. 

Foto Vereniging Hendrick de Keyser 3

Huis te Warmond

Huis te Warmond staat in een fraai landschapspark even ten noorden van Warmond, niet ver van Leiden en de Kaag. De geschiedenis van het huis gaat terug tot de middeleeuwen toen het als kasteel bewoond werd door de heren van de hoge heerlijkheid Warmond.

Vanaf 1774 werd het  kasteel verbouwd tot een neoclassicistisch zomerverblijf. De symmetrische, wit gepleisterde gevels verhullen een ratjetoe aan bouwdelen uit verschillende bouwfasen. Zo gaan in één van de torens restanten schuil van een middeleeuwse donjon. 

Grote zaal in 1940 Foto RCE

In het huis bleven de laat 18de-eeuwse interieurs grotendeels onaangetast bewaard met wandbetimmeringen, schouwen, schilderstukjes en verfijnde stucplafonds. Opmerkelijk is de ronde kamer in een van de hoekpaviljoens met voorstellingen in stucwerk van landschappen en jachtpartijen.

Het rijksmonument, dat vanaf de jaren zestig in appartementen wordt bewoond, zal gefaseerd worden gerestaureerd.
Na restauratie blijft het huis voor een groot deel particulier bewoond en komt er een ‘Monument en Bed’ en een informatiepunt voor bezoekers van het landschapspark dat eigendom is van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.
Op langere termijn zal een aantal vertrekken een representatieve museale inrichting en functie krijgen. 

Harsta State3

De Harsta State in het Friese Hogebeintum

In het uiterst noorden van Friesland staat deze oude state die tijden in bezit is geweest van verschillende adelijke Friese families. Bij verbouwingen in de 19de eeuw kreeg de state haar huidige kleinere omvang en vorm, met gepleisterde gevels, empireramen en een tuin in landschappelijke stijl. Bijzonder zijn de stinzenplanten, onder andere het zeldzame ‘Haarlems Klokkenspel’. Het huis staat achter een prachtig smeedijzeren hek dat deels uit de 18de eeuw dateert en heeft een ontvangstzaal met fraaie houten betimmeringen en snijwerk in de Lodewijk XVI-stijl. 

Harsta State zal bij gelegenheid deels publiek toegankelijk worden, mogelijk als dependance van het Van Eysinga Huis, en deels worden verhuurd voor permanente bewoning.