Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email Kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests
Waar ben je naar op zoek?

Huizen bewaren voor de toekomst

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan.

Amsterdam diemerzeedijk gevel
Amsterdam Gemeenlandshuis aan de Diemerzeedijk

Vereniging Hendrick de Keyser werd in 1918 opgericht door enkele Amsterdammers onder leiding van de wijnkoopman Jacobus Boelen.
In een tijd van economische bloei constateerden de oprichters dat sloop, nieuwbouw en verpaupering het beeld van de Nederlandse dorpen en steden ernstig aantastten. Wat de oprichters bond, was hun ergernis over de roekeloze en onnodige teloorgang van veel belangrijke en beeldbepalende huizen.

Behoud door verwerven, restaureren en verhuren

De remedie was in haar eenvoud een krachtig en probaat middel: door aankoop huizen redden en verhuren. De inkomsten uit verhuur maakten het onderhoud mogelijk. Deze praktische aanpak kenmerkt nog steeds de werkwijze van de Vereniging.
Al in het eerste jaar van haar bestaan werd door de leden van de Vereniging bepaald dat het werkterrein heel Nederland zou moeten omvatten. De Vereniging is sindsdien uitgegroeid tot de grootste landelijk werkende restaurerende instelling in ons land.

De collectie

Gebouwen die door 'Hendrick de Keyser' onder de hoede worden genomen, voldoen aan strenge eisen. Het moeten sprekende voorbeelden zijn van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde periode. De geschiedenis moet niet alleen van buiten afleesbaar zijn, maar ook van binnen. Veel aandacht gaat daarom uit naar de bouwhistorische constructies en de kwaliteit van het interieur.

De collectie, die gemiddeld met vijf tot tien gebouwen per jaar groeit, omvat 428 panden en complexen, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, hofjes, villa's, vissershuisjes en raadhuizen, verspreid over 112 plaatsen in heel Nederland. Het aantal verhuurde eenheden is vele malen groter.

Historische architectuur

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich niet alleen in voor 17de-eeuwse architectuur, maar ook voor historische gebouwen uit andere tijden, van de middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. 

Ook werk van grondleggers van de moderne architectuur, zoals de architecten Berlage, Duiker, Van Ravesteyn en Rietveld, is vertegenwoordigd in de collectie van de Vereniging.

Nederlandse architectuurgeschiedenis

In hun enorme diversiteit en rijkdom geven de gebouwen in het bezit van de Vereniging een representatief beeld van de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Niet als naslagwerk, maar als levende getuigen van de geschiedenis, veelal in hun oorspronkelijke functie en omgeving.

Omdat de Vereniging geen belang heeft bij het uitsluitend beheren van museumstukken zonder bestemming of gebruik, verhuurt zij de door haar verworven en gerestaureerde panden. Uit verhuur en onderhoudssubsidies kan het reguliere onderhoud worden betaald. Uitgangspunt hierbij is dat de oorspronkelijke functie van het gebouw afleesbaar blijft.

Ideële instelling zonder winstoogmerk

Voor verwervingen en restauraties is de Vereniging aangewezen op externe fondsen, restauratiesubsidies, giften en legaten. Wij hebben uw steun hard nodig. Want met uw steun zorgt u er voor dat architectonisch erfgoed ook voor volgende generaties behouden blijft.