BankGiro Loterij steunt musea, monumenten, molens

Vereniging Hendrick de Keyser wordt structureel gesteund door de BankGiro Loterij.

BankGiro Loterij steunt Hendrick de Keyser

Vereniging Hendrick de Keyser wordt structureel gesteund door de BankGiro Loterij. Met hulp van de Loterij konden de laatste 18 jaar een aantal unieke projecten worden ondernomen. 

Het partnership met de BankGiro Loterij maakte de volgende verwervingen en restauraties mogelijk:

 • Huis Hildebrand in Blaricum
 • het woonhuis Muntstraat 6 in Hoorn
 • Huis Barnaart in Haarlem
 • de Derde Ambachtschool in Scheveningen
 • Het Zeepaert in Dordrecht
 • het Ambachtsherenhuis in Alblasserdam
 • het huis In Bevereburch in Dordrecht
 • De Burcht in Amsterdam
 • het Hodshon Huis in Haarlem
 • het Gemeenlandshuis in Amsterdam
 • Stoomgemaal De Cruquius in de Haarlemmermeer
 • het woonhuis Hinthamerstraat 138 in 's-Hertogenbosch
 • Woonhuis Bonnema in Leeuwarden
 • de koetshuizen van buitenplaats Beeckestijn
 • het Gemeenlandshuis van Maassluis
 • het door Rietveld ontworpen Huis Slegers in Velp
 • het zomerhuisje in Groet
 • het door Dom Hans van der Laan ontworpen Huis Naalden in Best
 • 't Hooge Huys in Alkmaar
 • het Huis Van Eysinga in Leeuwarden.
 • het Huis Rams Woerthe in Steenwijk met steun van de BankGiro Loterij verworven.

Cultuurloterij van Nederland

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Dankzij haar deelnemers kan de Loterij vele tientallen miljoenen uitkeren aan culturele instellingen in Nederland. In 2019 ontving Vereniging Hendrick de Keyser opnieuw € 1.200.000,- van de Loterij. Hiermee geeft de Loterij krachtige steun aan het behoud van bijzondere historische architectuur in ons land.

Bij de BankGiro Loterij kunt u speciaal meespelen voor de Vereniging. Bij zogenaamde 'geoormerkte lot(en)' gaat de helft van uw maandelijkse inleg direct naar de Vereniging. Kijk hier verder voor meer informatie.

In 2012 steunde de BankGiro Loterij Vereniging Hendrick de Keyser bovendien met een extra bijdrage voor de realisering van het project 'Monument en Bed', waarbij historische monumenten geschikt worden gemaakt als vakantiehuis. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de uitvoering van dit project en inmiddels zijn zeven Monument en Bed-locaties gereed. In 2016 ontvingen wij nogmaals een extra bijdrage voor het project Museumhuizen, het openstellen van onze meest bijzondere huizen als uniek museum.

Voor meer informatie zie www.bankgiroloterij.nl en volg de BankGiro Loterij op Facebook.

Vereniging Hendrick de Keyser onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen, volgt de Richtlijn 650, de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen en hanteert de Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik.